Naša škola pripravila pre štvrtákov exkurziu do Hlohovca.

Deti najviac zaujala projekcia umelej oblohy na kopulu. Pútavou formou sa oboznámili so základnými poznatkami o Slnečnej sústave, súhvezdiach a o planétach. Deti si doplnili  a rozšírili svoje vedomosti z prírodovedy. V hlohoveckej hvezdárni strávili príjemný deň a veľa užitočného sa naučili.

OZNAČENIA
Share This