Máj v našej materskej škole sa niesol v znamení športu a ochrany životného prostredia.Deti prvej a druhej triedy absolvovali plavecký výcvik. Na plavárni Slovnaft si zdokonaľovali plávanie. Koncom mesiaca sa na školskom dvore konal Environmentálny a športový deň. Deti triedili odpad, zdokonaľovali si beh, hod a skok.

OZNAČENIA
Share This