Máj v školskom klube dostal prívlastok športový a vzdelávací.

Na začiatku mája sa deti zúčastnili plaveckého kurzu, kde sa hravou formou oboznámili s vodou a získali základné pohybové zručnosti.

V závere mesiaca sme sa na chvíľu preniesli do dôb dávno minulých. Z katedry Archívnictva a pomocných vied historických k nám totiž zavítal pán Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., mimochodom otecko našej Lucky Šedivej zo 4.A, a čo – to nám ukázal a porozprával o historických zbraniach. Videli  a ohmatali sme meče, kordy, šable a luk so šípmi. Vyskúšali si aj to ako stojí a koľko asi váži taká stredoveká „krúžková“ košeľa.

OZNAČENIA
Share This