Naši žiaci sa zapojil do 4. ročníka bratislavskej literárno-výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto. Čestné uznanie za 3D dielo „Slavín“ získali žiaci 5.A : Michal Rogožník, Erik Duffek, Alex Kužlík, Adrian Hokina, Martin Indrišek a Sergio Kováč.

Ocenenie si žiaci prevzali na slávnostnom vyhlásení výsledkov  v Primaciálnom paláci (Justiho sieni) dňa 3. 6. o 14:00 hod. Ich dielo je vystavené spolu s ďalšími ocenenými prácami  v Mestskej knižnici na Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej 3 od 6. 6. do 31. 10. 2014.
Vyhlasovateľom súťaže boli Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave  – Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka.
Téma tohto ročníka znela: Osudový rok 2014 a žiaci si mohli vybrať z týchto námetov:
1. V roku 2014 sa narodil niekto, kto navždy zmenil dejiny Bratislavy…
2. V roku 2014 v Bratislave vzniklo niečo, čo sa stalo svetovou atrakciou…
3. Mestská knižnica v Bratislave zaviedla v roku2014 novú službu: teleportovanie do sveta kníh…
Žiakov súťaž bavila, využili svoje dobré nápady a vytvorili zaujímavé práce.

OZNAČENIA
Share This