Celý mesiac marec sme sa v školskom klube venovali vo zvýšenej miere čítaniu a knihám.

Deti sa zapojili do klubovej súťaže O najaktívnejšieho čitateľa, kde pravidelne posielali svoje príspevky s ilustráciami. Tie boli zasielané do celosloveskej súťaže Vráťme knihy do škôl a najkrajšie sme vystavili v priestoroch školy. V klube prebiehalo čítanie z rozprávkových kníh a prezentácie obľúbených diel. Samozrejme, na záver nechýbali vecné a sladké odmeny.

OZNAČENIA
Share This