Marec – mesiac knihy v udalostiach:

Marec – mesiac knihy

   Udalosť    ŠKD   25. 4. 2016

Celý mesiac marec sme sa v školskom klube venovali vo zvýšenej miere čítaniu a knihám. Deti sa zapojili do klubovej súťaže O najaktívnejšieho čitateľa, kde pravidelne posielali svoje príspevky s ilustráciami. Tie boli zasielané do celosloveskej súťaže Vráťme knihy do škôl a najkrajšie sme vystavili v priestoroch školy. V klube ... čítať ďalej

Aktivity MŠ v marci

   Udalosť    Materská škola   18. 4. 2016

V marci sme si pripomenuli, že je mesiacom knihy a oslavovali sme sviatok Veľká noc.Naši škôlkári sa veľa rozprávali o knihách a navštívili knižnicu, do ktorej chodia veľmi radi. Mladším deťom ujo čítal rozprávku o žabkách Kvak a čľup a starším deťom prečítala teta príbeh z knihy Štrófikove dobrodružstvá. Po ... čítať ďalej

Marec v MŠ

   Udalosť    Materská škola   23. 3. 2015

V mesiaci marec sme sa v našej materskej škole venovali téme "Marec - mesiac knihy".Pani učiteľky sa snažili pre deti pripravovať zaujímavý program. Trieda Mravčekov bola začiatkom mesiaca v knižnici na Kapucínskej ulici, kde deti počúvali čítanie a prezerali si zaujímavé knižky. Trieda Včielok naopak navštívila kníhkupectvo ... čítať ďalej

Rozprávkový klobúčik

   Udalosť    ŠKD   29. 3. 2012

Deti zo školského klubu si v rámci mesiaca knihy priniesli do klubu svoju obľúbenú knihu a vyrobili si rozprávkový klobúčik. Ten, kto ho dostal na hlavu, prečítal nahlas úryvok spolužiakom. Zázračný klobúčik pričaroval deťom dobrú náladu a úsmev na tvári. ... čítať ďalej