V mesiaci marec sme sa v našej materskej škole venovali téme „Marec – mesiac knihy“.

Pani učiteľky sa snažili pre deti pripravovať zaujímavý program. Trieda Mravčekov bola začiatkom mesiaca v knižnici na Kapucínskej ulici, kde deti počúvali čítanie a prezerali si zaujímavé knižky. Trieda Včielok naopak navštívila kníhkupectvo ArtForum neďaleko materskej školy. Deti z I. triedy si tiež prezerali knižky a dokonca si jednu aj kúpili. Počas marcových dní si vlastné knižky na rôzne rozprávkové témy aj vyrábali. Mesiac sa ukončil divadielkom „O lese“, ktoré sa zameriavalo na triedenie odpadu.

OZNAČENIA
Share This