Tradičný medzitriedny futbalový turnaj, do ktorého sa mohli zapojiť chlapci aj dievčatá zo všetkých tried, sme rozganizovali posledný júnový piatok. Počas celého doobedia žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu mladších žiakov ovládla 5.B trieda a v kategórii starších žiakov si víťazstvo odniesla 9.A trieda.

Súťaž o najlepší fanklub vyhrali dievčatá z tried 8.A a 8.B.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.
OZNAČENIA
Share This