V roku 2022 vyhlásila Základná škola s materskou školou Milana Hodžu už 15. ročník literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Súťaž je vyhlasovaná v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV – Veda pri príležitosti Dní Milana Hodžu.

Témou 15. ročníka celoslovenskej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl bola tento rok myšlienka významného slovenského jazykovedca, prof. Jozefa Mistríka: „Prečo sa vlastne ľudia z cudziny radi vracajú? Nielen preto, že sa chcú vrátiť do svojej vlasti, rodného kraja, ale hlavne preto, že cudzou rečou sa nedá povedať to, čo sa dá povedať v rodnej reči.“ Myšlienka profesora Mistríka priviedla vyhlasovateľa k tohtoročnej téme: „ Ako nás neviditeľné putá spájajú s domovom.“

Ako sa ukázalo, téma aj tento rok vzbudila veľký  záujem a do súťaže bolo zaradených 122 autorských prác, z toho viaceré z cudziny. Porota vyjadrila spokojnosť s úrovňou zaslaných prác, zvlášť v nich rezonovala téma straty domova a túžby po návrate do rodnej krajiny, ale aj vnímanie slova „domov“ prostredníctvom rodinných a priateľských vzťahov.

Ako každoročne, aj teraz patrí naše poďakovanie učiteľom , ktorí žiakom v regiónoch Slovenska (i v zahraničí) sprostredkovali vyhlásenú súťaž a pomohli žiakom uchopiť tému. Pevne veríme, že nám ostanete so svojimi žiakmi verní aj v ďalších pripravovaných ročníkoch.

Slávnostné odovzdanie diplomov, zborníkov a vecných darov plánujeme uskutočniť v 2. polovici septembra 2022 v Pálffyho paláci v Bratislave. Presný termín bude učiteľom umiestnených žiakov zaslaný prostredníctvom emailu a oznámený na stránke našej školy (zsmh.sk).

 1. miesto – Daniel Hrinko, ZŠ, Školská 339/2, Michaľany
 2. miesto – Júlia Kakačková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 3. miesto – Oliver Dufranc, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Zlaté pásmo:

 • Lenka Hardoňová, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Nikola Musilová, Spojená škola Turčianske Teplice, Turčianske Teplice
 • Andrea Babincová, ZUŠ, M.R. Stefanika 160/2,Povazska Bystrica
 • Alexandra Habiňáková, Spojená škola Turčianske Teplice, Turčianske Teplice
 • Simona Sýkorová, ZŠ M. R. Štefánika, Halíčska cesta 1191/8, Lučenec
 • Zina Valkusová, Stredná odborná škola veterinárna, Nitra
 • Ema Michelčíková, ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov

Strieborné pásmo:

 • Sabina Goroľová, Základná škola Soľ 53, Soľ
 • Valentína Nádayová, ZŠ M. R. Štefánika, Halíčska cesta 1191/8, Lučenec
 • Viktória Petrušová, ZŠ s MŠ, Školská 28, Chminianska Nová Ves,
 • Mária Grbicová, Základná škola hrdinu Jána Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko
 • Radovan Krasňanský, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava
 • Marcela Ljavo, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Bronzové pásmo:

 • Veronika Danišková, Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
 • Nikol Tešovičová, Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, Modra
 • Radoslav Vanek, Základná škola, Školská 2, Holíč
 • Zoja Jakubová, ZŠ M. R. Štefánika, Halíčska cesta 1191/8, Lučenec
 • Margaréta Sorosková, ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
 • Kamila Poláková, Gymnázium Jána Hollého, Trnava
 • Nella Begalová, Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Juraja, Gorkého 55, Trebišov
 • Oliver Král, Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
 • Michal Molnár, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Hodská 10, Galanta

Čestné uznanie:

 • Maryna Zolenko – ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen (žiačka navštevuje slovenskú školu od apríla, predtým študovala v ukrajinčine na ukrajinskej škole)
 • Zorjana Bayrak – IV. Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode
 • Annamária Liška – IV. Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode
 • Daniela Sirák – IV. Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode
OZNAČENIA
Share This