Aj v tomto školskom roku sme otvorili bránu našej školy rodičom, ktorí sa prišli pozrieť na vyučovanie počas metodického dňa.

Vyučovanie prebiehalo formou komentovaných hodín. Rodičia si mohli počas prvých troch vyučovacích hodín pozrieť čo, prečo a ako sa deti učia. Sme radi, že každoročne je o tento deň záujem a dúfame, že je nielen spestrením nášho školského života, ale aj prínosom pre rodičov a žiakov.

Share This