Deti, ktoré navštevujú čitateľský krúžok, sa pod vedením pani vychovávateľky rozhodli zamerať svoju pozornosť na rozvoj predčitateľskej gramotnosti. Vymysleli projekt – Veľkí čítajú malým.

Ide o zážitkové čítanie pre kamarátov škôlkarov. Vybrali si príbeh O Guľkovi Bombuľkovi od Márie Ďuríčkovej. Každá návšteva škôlky sa stretla s veľkým ohlasom. Páčil sa im nielen príbeh, ale aj bábka Guľka Bombuľka. Tú si naše deti vyrobili a každý škôlkár ju mohol zobrať do ruky, zoznámiť sa s ním osobne.
Na záver dostali obrázok, ktorý si mohli spolu vyfarbiť. Veľkou odmenou pre dievčatá, ktoré príbeh čítali, bol široký úsmev a potlesk.

Čitateľom sa nikto nerodí a tak je na nás dospelých, aby sme deťom sprostredkovali záujem o čítanie a o knihy.

Share This