Dňa 15. 1. 2014 sa môžete v čase od 8:00 do 9:40 zúčastniť na našom vyučovaní a opýtať sa na komentovaných hodinách, čo vás v súvislosti s vyučovaním v našej škole zaujíma. Dvere všetkých našich tried sú v tomto čase pre záujemcov z radov rodičov otvorené.

Share This