Pred zápisom žiakov do I. ročníka majú možnosť rodičia budúcich prvákov, ale aj rodičia ostatných žiakov prísť sa pozrieť na vyučovanie a sledovať ho takpovediac v “priamom prenose”.

Teší nás, že každý rok v tento deň privítame veľa návštevníkov. Vyučovanie prebiehalo formou komentovaných hodín a rodičia sa mohli pani učiteliek opýtať na všetko, čo s ním súvisí. Deti z MŠ navštívili našu školu už v decembri s pani učiteľkami a teraz sa prišli pozrieť opäť s rodičmi. Prezreli si priestory školy a zoznámili sa s učiteľmi a žiakmi.

Pozitívne ohlasy sú pre nás motiváciou pri ďalšej práci. Ďakujeme!

 

 

OZNAČENIA
Share This