V decembri 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom
jazyku. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov v troch kategóriách 1A, 1B a 1C.

Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 14.1.2014 na Gymnáziu Metodova
postúpili:
Gréta Lea Jajcayová, získala 3. miesto
Veronika Bódiová, získala Čestné uznanie
Juraj Bystriansky, získal 3. miesto.
Všetkým trom blahoželáme.

OZNAČENIA
Share This