V prvom ročníku sa konal metodický deň – príležitosť pre rodičov vidieť svoje dieťa priamo na vyučovacích hodinách.

Metodický deň je dňom komentovaného vyučovania, kedy sa rodičia prvákov môžu prísť pozrieť na to, akým spôsobom sa ich deti učia.

Pani učiteľky počas prvých dvoch vyučovacích hodín vysvetľovali, aké metódy a formy používajú a prečo. Deti ukázali, akí sú z nich šikovní žiaci, že vedia byť už v mnohých činnostiach samostatné. Rodičia odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári. Táto možnosť sa im páčila a ocenili obetavú prácu pedagógov v prvom ročníku.

OZNAČENIA
Share This