Do 5. ročníka česko-slovenského projektu, ktorého vyhlasovateľmi boli Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe sa s nadšením zapojilo 100 detí z 1.stupňa a 105 detí z 2.stupňa. Projekt bol zameraný na podporu čítania a jeho cieľom bolo, aby si deti vlastnoručne vyrobili záložky do knihy na tému: “Moja obľúbená kniha“ a vymenili s inou pridelenou školou. Tentokrát nám bola pridelená česká škola ZŠ Havlíčkův Brod V sadech 560.

Na hodinách literatúry deti predstavili ostatným spolužiakom svoju obľúbenú knihu a prečítali z nej zaujímavú alebo vtipnú pasáž. Tieto hodiny boli pre žiakov aj učiteľov veľmi zábavné, ale i poučné. Následne na výtvarnej výchove žiaci vytvárali nápadité a pestrofarebné záložky. Niektorí žiaci mali vyjadriť atmosféru svojej obľúbenej knihy jednou farbou a v jej tónoch tvorili na záložke mozaiku.

Mnohí žiaci 1.stupňa pre deti zo spriatelenej školy ZŠ Havlíčkův Brod V sadech 560 vlastnoručne vyrobili aj pohľadnice s pamiatkami svojho mesta, obrázkami našej školy alebo im napísali krásne listy.

OZNAČENIA
Share This