V triedach prvého ročníka pani učiteľky pripravili metodický deň, ktorého cieľom bolo formou komentovaného vyučovania slovenského jazyka, priblížiť rodičom, ako deti na hodinách pracujú. Po skončení sa všetci stretli v telocvični, kde na nich čakalo prekvapenie. Členovia skupiny Rytmika pre nich pripravili hudobno – rytmicko – pohybové interaktívne predstavenie. Deti spolu s rodičmi bubnovali a spievali. Všetci sa dobre zabavili a príjemne spoločne strávili dopoludnie v škole.

 

OZNAČENIA
Share This