Ako každý rok, i teraz sme v MŠ spoločne oslávili slávnosť svätého Mikuláša malou mikulášskou nádielkou.

Deti z triedy Včielok a Mravčekov sa spoločne zišli a s nadšením čakali na Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjelov, čertov  a svojich pomocníkov. V triede zazneli  mnohé známe mikulášske pesničky a básničky a na záver dostalo každé dieťa od Mikuláša balíček plný zdravých dobrôt. Ak budú deti dobré aj po ďalší rok, môžu sa opäť tešiť na túto vzácnu návštevu.

OZNAČENIA
Share This