Ako každý rok, i teraz sme v MŠ spoločne oslávili slávnosť svätého Mikuláša malou mikulášskou nádielkou.

Deti z triedy Včielok a Mravčekov sa spoločne zišli a s nadšením čakali na Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjelov, čertov  a svojich pomocníkov. V triede zazneli  mnohé známe mikulášske pesničky a básničky a na záver dostalo každé dieťa od Mikuláša balíček plný zdravých dobrôt. Ak budú deti dobré aj po ďalší rok, môžu sa opäť tešiť na túto vzácnu návštevu.

OZNAČENIA

Pin It on Pinterest

Share This