Mikuláš v udalostiach:

Mikulášsky sprievod

  6. dec 2019    Udalosť    Celá škola   6. 12. 2018

Mikuláš pri svojich tradičných pochôdzkach nevynechal ani našu školu. Už tradične sa o veselé prekvapenie postarali naši deviataci. Množstvo čertov a anjelov z mikulášskeho sprievodu navštívilo všetky triedy našej školy, nezabudli ani na našich najmenších škôlkarov. Návšteva sa tradične nezaobišla bez smiechu, hluku, dobrej ... čítať ďalej

Mikuláš 2016

  6. dec 2016, 1:16 pm    Udalosť    Celá škola   6. 12. 2016

Aj našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzalo ho množstvo anjelikov a čertov, ktorí spestrili deň škôlkárom a žiakom prvého aj druhého stupňa. Mikuláš potešil poslušné aj menej poslušné deti sladkosťami. ... čítať ďalej

December v MŠ

   Udalosť    Nezaradené   22. 12. 2015

December v našej materskej škole bol plný očakávaní, radosti a plný žiarivých detských očiek ...- na začiatku mesiaca sme medzi sebou privítali Mikuláša, ktorý nás obdaroval balíčkami so sladkými dobrotami a ovocím, - vianočnú náladu sme si boli navodiť aj vychádzkou na vianočné trhy, kde sme si poobzerali, čo predávajú ... čítať ďalej

Mikuláš 2015

   Udalosť    Nezaradené   7. 12. 2015

Žiaci deviateho ročníka si prichystali pre mladšie ročníky program. Prezliekli sa za Mikuláša, čertov a anjelov a rozdávali deťom sladkosti za krátku pesničku, básničku, či riekanku. Nezabudli potešiť ani deti z MŠ. ... čítať ďalej

Mikuláš v MŠ

   Udalosť    Materská škola   5. 12. 2014

Ako každý rok, i teraz sme v MŠ spoločne oslávili slávnosť svätého Mikuláša malou mikulášskou nádielkou.Deti z triedy Včielok a Mravčekov sa spoločne zišli a s nadšením čakali na Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjelov, čertov  a svojich pomocníkov. V triede zazneli  mnohé známe mikulášske pesničky a básničky ... čítať ďalej

Mikuláš 2014

   Udalosť    Nezaradené   5. 12. 2014

Žiaci deviateho ročníka si prichystali pre mladšie ročníky program. Prezliekli sa za Mikuláša, čertov a anjelov a rozdávali deťom sladkosti za krátku pesničku, básničku, či riekanku. Nezabudli potešiť ani deti z MŠ. ... čítať ďalej

Mikulášska besiedka s OZ Pre radosť

   Udalosť    2. stupeň   4. 12. 2009

Skutočné prekvapenie čakalo našich žiakov na Mikuláša. Okrem tradičnej návštevy Mikuláša s anjelmi a čertmi, ktorú pripravujú naši deviataci pre mladších spolužiakov, zavítali do našej školy predstavitelia a spolupracovníci občianskeho združenia Pre radosť. Pripravili nám predpoludnie plné zábavy, súťaží a hodnotných ... čítať ďalej