Aj tento rok sa o veselú mikulášsku návštevu postarali naši deviataci.

Navštívili deti v ŠKD, žiakov na prvom stupni, potom sa presunuli pozdraviť aj žiakov na druhom stupni.

Deti sa im odmenili riekankami, niektoré aj pesničkami, za ktoré si vyslúžili náležitú odmenu.

Aj tých menej vzorných nakoniec Mikuláš ocenil niečím drobným, no o to sladším.

Mikulášsky sprievod nezabudol zavítať ani k pani kuchárkam a do zborovní učiteľov.

Share This