Skutočné prekvapenie čakalo našich žiakov na Mikuláša. Okrem tradičnej návštevy Mikuláša s anjelmi a čertmi, ktorú pripravujú naši deviataci pre mladších spolužiakov, zavítali do našej školy predstavitelia a spolupracovníci občianskeho združenia Pre radosť.

Pripravili nám predpoludnie plné zábavy, súťaží a hodnotných odmien, ktoré dostávali triedne kolektívy priamo z Mikulášovho vreca. Deti si vysúťažili lístky do cirkusu a mladší žiaci s radosťou ochutnali velikánsku tortu, ktorú im pripravili  ich dospelí kamaráti z tohto občianskeho združenia, ktoré má dlhoročné skúsenosti aj s organizovaním detských táborov a rôznych voľnočasových aktivít pre deti.

OZNAČENIA
Share This