Mikuláš pri svojich tradičných pochôdzkach nevynechal ani našu školu. Už tradične sa o veselé prekvapenie postarali naši deviataci.

Množstvo čertov a anjelov z mikulášskeho sprievodu navštívilo všetky triedy našej školy, nezabudli ani na našich najmenších škôlkarov. Návšteva sa tradične nezaobišla bez smiechu, hluku, dobrej nálady, básničiek a pesničiek. Poslušné aj menej poslušné deti odmenil Mikuláš sladkosťami.

OZNAČENIA
Share This