Žiaci troch tried 2. stupňa si do svojich tried s pomocou svojich učiteliek zadovážili motýlie farmy.

Pozorne sledovali vývoj od húseníc cez kukly až po samotného dospelého jedinca – motýľa. Žiaci na vlastné oči videli túto úžasnú premenu. Dospelých jedincov niekoľko dní pozorovali a nakoniec slávnostne vypustili na školskom dvore na slobodu.

Share This