Žiaci našej školy, Martin Zubčák a Michal Šturc sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien za úspešné riešenia najvyššieho možného stupňa chemickej olympiády pre žiakov základných škôl – krajského kola. Martin Zubčák z IX. A sa umiestnil na treťom mieste a Michal Šturc z IX. B na siedmom mieste.

Žiaci si prebrali ocenenia z rúk autorky učebníc chémie a súťažných zadaní z chemickej olympiády RNDr. Heleny Vicenovej priamo na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Ocenenie bolo obohatené zábavnou prednáškou z odboru „Alternatívna chémia“, ktorú prezentoval Ing.Karol Jesenák, PhD. Poučná bola aj prehliadka laboratórií, ktorá našim žiakom predstavila chémiu ako vedu, ktorú možno študovať aj zábavnou formou. Za dosiahnuté výsledky našim deviatakom ďakujeme.

OZNAČENIA
Share This