Deti z II. triedy našej MŠ navštívili Slovenskú národnú galériu.

Pozorne počúvali o fotografovaní a fotografii, dozvedeli sa o zákonitostiach perspektívy, ktorú sa potom snažili znázorniť kresbou. Kreslili hviezdy a vytvárali súhvezdia, čím si rozvíjali tvorivosť, vizuomotoriku aj grafomotoriku.

OZNAČENIA
Share This