Aj my sme oslavovali 14. februára sviatok zaľúbených.
Sv. Valentín a 14. február sú na celom svete symbolmi lásky, prijatia a pochopenia.

Každý chce milovať a byť milovaný, cítiť prijatie a pochopenie od toho druhého. Dôležité je prijať každého človeka aj s jeho chybami a snažiť sa tolerovať každého iného človeka. V dnešnej uponáhľanej dobe častokrát zabúdame na prejavy lásky, častokrát by stačilo povedať aspoň slová: „Mám ťa rád/a“ , a preto sme sa rozhodli v našej škole ponúknuť túto možnosť vyjadriť svoju vďaku, pochvalu či prejav lásky každému, na kom nám záleží. A to takým spôsobom, že do krabice sv. Valentína mohli žiaci po celý týždeň vhodiť svoj odkaz danej osobe, ktorej sa odkaz na záver doručil. Najkrajšie želania či ďakovania sa prezentovali aj v školskom rozhlase. Všetkým prajeme krásneho „Valentína“.

 

OZNAČENIA
Share This