Žiaci 2.stupňa absolvovali netradičný výchovný koncert. Muzikál Orchester si pozreli po prechádzke zasneženou Bratislavou v Divadle v podpalubí, ktoré nás privítalo komornou atmosférou.

Muzikál Orchester nám predstavili žiaci Súkromného slovanského gymnázia. Divadelnú hru Jeana Anhouila odohrávajúcu sa v origináli v povojnovom období prispôsobili súčasnému mladému divákovi.
Okrem príjemných piesní bol aj ukážkou toho, že medziľudské vzťahy a podstata charakterov ostávajú v rozdielnych historických časoch mnohokrát rovnaké.

OZNAČENIA
Share This