Vo štvrtok 24. 01. 2013 sa konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníkov) našu školu reprezentovala víťazka školského kola Soňa Boorová z 9.A triedy.

Súťažnými disciplínami boli počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test a ústny prejav (popis obrázku a voľný rozhovor).Vo veľmi silnej konkurencii sa Soňa Boorová umiestnila na skvelom 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme jej a ďakujeme  za  výbornú reprezentáciu školy.

OZNAČENIA
Share This