Deti z prvého stupňa navštívili hudobno-výchovný koncert venovaný dopravnej výchove.

Koncert s názvom Na cestách či v byte, nástrahy sú skryté sa uskutočnil v Istropolise. Hlavnými témami piesní bola ochrana života a zdravia, bezpečnosť a dopravná výchova. Zameriavali sa nielen na nástrahy  skryté na cestách, ale kdekoľvek . Upozorňovali deti na to, aby si všade na svete dávali na seba pozor a aby svojím správaním neubližovali ani iným ľuďom. Koncert bol veľmi pekný, popretkávaný príbehmi a veselými pesničkami s poučným obsahom. Autorom programu a piesní je Boris Lettrich. Účinkovali Peter Bažík, Vladimír Kubala a Branislav Ondrík. Ďakujeme tvorcom za príjemne a užitočne strávený čas.

OZNAČENIA
Share This