dopravná výchova v udalostiach:

Doprava v kocke II.

  28. sep 2016, 8:00 am    Udalosť    1. stupeň   28. 9. 2016

V minulom školskom roku sme v rámci dopravnej výchovy zapojili žiakov I. stupňa do programu Doprava v kocke. Pani policajtka Janka navštívila ako prvých druhákov. Pokračovali v práci s pracovnými zošitmi, ktoré od nej dostali ešte ako prváci v minulom školskom roku. Okrem dopravnej výchovy sa venovali aj šikanovaniu, návykovým ... čítať ďalej

Doprava v kocke

   Udalosť    Nezaradené   28. 10. 2015

V rámci dopravnej výchovy sme zapojili žiakov I. stupňa do preventívneho projektu Doprava v kocke.Žiaci absolvovali besedy, ktorých obsahom boli nasledovné témy: Ja ťa vidím! Ty ma vidíš? – povinnosť nosenia reflexných prvkov a reflexného bezpečnostného odevu Vidím, vnímam, počujem! – používanie mobilného telefónu ... čítať ďalej

Dopravné ihrisko

   Udalosť    Nezaradené   30. 9. 2015

V septembri všetky triedy I. stupňa navštívili dopravné ihrisko na Bosákovej ulici v Bratislave - Petržalke.Prišli sem, aby si overili a získali aj ďalšie vedomosti z dopravnej výchovy. Na úvod absolvovali teoretickú časť s pani inštruktorkou. Potom si zopakované vedomosti prakticky overovali. Rozdelení na skupiny, na bicykloch, ... čítať ďalej

Dopravná výchova na I. stupni ZŠ

   Udalosť    Nezaradené   3. 7. 2015

V priebehu školského roka sme sa venovali v rámci bezpečnosti detí dopravnej výchove. V každom ročníku v jednotlivých predmetoch máme dopravnú výchovu ako prierezovú tému. V tematických celkoch, ako Bezpečná cesta do školy, Ako sa správať pri cestovaní, Aby nás bolo vidieť, Chôdza po ceste a po chodníku, Dopravné značky ... čítať ďalej

Dopravné ihrisko

   Udalosť    Nezaradené   1. 10. 2012

V rámci vyučovania dopravnej výchovy získavali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka praktické zručnosti v oblasti poznávania a dodržiavania pravidiel cestnej premávky na dopravnom ihrisku v Petržalke.Naučili sa poznávať dopravné značky, ktoré musia  dodržiavať nielen vodiči, ale aj chodci. Svoje vedomosti si overili  ... čítať ďalej

Dopravná súťaž 2012

   Úspechy    Nezaradené   26. 6. 2012

Na konci školského roka sa na druhom stupni uskutočnila dopravná súťaž, ktorá preverila znalosti dopravných značiek našich žiakov.Výsledné poradie v súťaži:1. Daniel Šafář VII. B2. Ján Krošlák  V. B3. Dominik Havel VII. A4. Jakub Červenka V. A5. Dominika Rezeková VI. BPoradie tried:1. VIII. A2. V. B3. VI. B4. VII. B5. ... čítať ďalej

Dopravná výchova v školskom klube

   Udalosť    ŠKD   6. 10. 2011

V školskom klube sme sa rozhodli priblížiť žiakom dopravnú výchovu trochu inak. Pri aktivitách sme využili detskú hravosť a záujem o súťaženie. Rozprávali sme sa o pravidlách cestnej premávky, o dopravných značkách a kreslili obrázky k danej téme. Takto vyzbrojení vedomosťami sme na školskom dvore vytvorili improvizované ... čítať ďalej

Dopravná výchova

   Udalosť    2. stupeň   10. 5. 2011

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou PZ na tému dopravná výchova.Milióny ľudí denne  využívajú cestnú sieť na pracovné alebo súkromné účely (či už ako vodiči, cyklisti, chodci, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy, atď.), čím sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej premávky. S každoročným ... čítať ďalej

Na cestách či v byte nástrahy sú skryté

   Udalosť    Nezaradené   30. 3. 2011

Deti z prvého stupňa navštívili hudobno-výchovný koncert venovaný dopravnej výchove.Koncert s názvom Na cestách či v byte, nástrahy sú skryté sa uskutočnil v Istropolise. Hlavnými témami piesní bola ochrana života a zdravia, bezpečnosť a dopravná výchova. Zameriavali sa nielen na nástrahy  skryté na cestách, ale kdekoľvek ... čítať ďalej

Dopravná výchova v spolupráci s PZ SR

   Udalosť    1. stupeň   17. 3. 2011

Deti 3. a 4. ročníka sa porozprávali s pani poručíčkou Sylviou Brliťovou o dopravnej výchove.Dozvedeli sa množstvo informácií o správaní sa chodcov, šoférov a cyklistov na cestách. Naučili sa, ako sa bezpečne správať, keď sú účastníkmi cestnej premávky. Pani policajtka ochotne odpovedala na všetky otázky detí, ktorých ... čítať ďalej

Dopravné ihrisko

   Udalosť    Nezaradené   10. 11. 2010

Štvrtáci si mali možnosť overiť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti dopravnej výchovy.Strávili dopoludnie na dopravnom ihrisku na Exnárovej ulici. Výcvik bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa deti učili spoznávať dopravné značky a ich rozdelenie. Hľadali správne riešenia rôznych dopravných ... čítať ďalej

Dopravná výchova 2. stupeň

   Udalosť    Nezaradené   24. 6. 2010

Vo štvrtok 24. 6. 2010 sme na druhom stupni realizovali projekt dopravná výchova. Žiaci si pod vedením svojich učiteľov obnovili vedomosti o značkách a naučili sa riešiť dopravné situácie na križovatkách. Na záver museli všetci žiaci 2. stupňa úspešne zvládnuť test.Plný počet bodov v testoch získali títo žiaci: Martin ... čítať ďalej