INEKO uverejňuje každý rok rebríček hodnotenia škôl na Slovensku.

HODNOTENIE ŠKOLY (ZAHŔŇA VÝSLEDKY ZA ŠK. ROKY 2012/13 – 2015/16)

V Bratislavskom kraji sme medzi všetkými hodnotenými základnými školami obsadili tretie miesto, medzi hodnotenými štátnymi školami v Bratislavskom kraji sme boli prví. V rámci celého Slovenska sme sme medzi všetkými základnými školami obsadili 29. miesto.

OZNAČENIA
Share This