Piaty september bol slávnostným dňom pre mnoho detí i rodičov. Z malých škôlkarov sa stali prváci.

Na slávnosti školákov privítali starší spolužiaci, ktorí si pre nich pripravili pekný kultúrny program. Po príhovore pani riaditeľky sa  slova ujali ich nové triedne pani učiteľky a spoločne s rodičmi sa vybrali do tried. Zoznámili sa s novým prostredím a odniesli si domov prvé učebnice a malé darčeky.

Všetkým školákom, rodičom i pani učiteľkám želáme úspešný začiatok i celý školský rok.

OZNAČENIA
Share This