Naši žiaci aj v tomto školskom roku dosiahli v rôznych súťažiach a olympiádach vynikajúce výsledky.

Olympiáda v anglickom jazyku

Laura Répášová – 6. miesto v okresnom  kole súťaže v kategórii 1A

Athena Koskay – 5. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii 1C

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Alona Rubanová – 1. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii 1A, 4. miesto v celoštátnom kole

Ferdinand Pavel Slezák – 4. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii 1.B

Hadrien DeJaegher – 3. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii 1.C

Olympiáda v ruskom jazyku

Anastassia Iakovleva1. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A3, 2. miesto v celoštátnom kole

Valéria Rezničenko – 2. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A3

Egor Schveygert – 3. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A3

Olympiáda v nemeckom jazyku

Ján Belanský – 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii 1B

Peter Belanský – 2. miesto v okresnom kole v kategórii 1A

Matematická olympiáda

Matej Čillik – 1. miesto v okresnom kole

Eduard Ďurkáč – 14. miesto v okresnom kole

Martin Užák – 26. miesto v okresnom kole

Adriana Petrusová – 30. miesto v okresnom kole

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Martin Spurný – úspešný riešiteľ v okresnom kole

Chemická olympiáda

Martin Spurný – 5. miesto v okresnom kole

Katarína Kandráčová – 20. miesto v okresnom kole

Biologická olympiáda

Nikola Gašparíková – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii F

Hana Sláviková – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii F

Johana Keeble – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii F

Agáta Nováková- 1. miesto v obvodnom kole v kategórii F

 

 

 

Geografická olympiáda

Martin Spurný – 6. miesto v okresnom kole v kategórii E

Kristína Gondová – 18. miesto v okresnom kole v kategórii E

Eduard Ďurkáč – 12. miesto v  okresnom kole v kategórii G

Matej Čillik – 13. miesto v  okresnom kole v kategórii

Dejepisná olympiáda

Martin Spurný – 4. miesto v okresnom kole v kategórii C

Markus Blahuta – 7. miesto v okresnom kole v kategórii C

Hodžov novinový článok 2015 – celoštátna súťaž

Linda Kleinová – 1. miesto v zlatom pásme

Gregor Hraška – umiestnenie v bronzovom pásme

Hviezdoslavov Kubín

Marek Choma – 2. miesto v okresnom kole v 1. kategórii v prednese poézie

Šaliansky Maťko

Daniel  Mozolák – 2. miesto v okresnom kole v 1. kategórii

Poznaj Staré Mesto

Eduard  Ďurkáč  – 3. miesto v obvodnom kole

Matej Čillik – 3. miesto v obvodnom kole

Bratislava, moje mesto

Rudolf Turček – 3. miesto v obvodnom kole

Kristína Fajnorová – pochvalné uznanie v obvodnom kole

Ester Hlaváčiková – pochvalné uznanie v obvodnom kole

Európa v škole

Lujza Michalková – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii 1. multimediálne  práce

Tereza Haláková – 3. miesto v obvodnom kole v kategórii 1. individuálne umelecké práce

Linda Kleinová   – 1. miesto v obvodnom kole Literárna časť – kategória 13 -15 rokov

Pytagoriáda

Jakub Užák – 5. miesto v obvodnom kole v kategórii P3

Jakub Ďurkáč – 9. miesto obvodnom kole v kategórii P3

Samuel Gogál – 16. miesto obvodnom kole v kategórii P3

Matúš Penkala – 10. miesto obvodnom kole v kategórii P4

Eduard Ďurkáč – 1. miesto obvodnom kole v kategórii P5

Matej Čillík – 7. miesto  obvodnom kole v kategórii P5

Adriana Petrusová – 28. miesto obvodnom kole v kategórii P5

Adam  Kadlec – 15. miesto obvodnom kole v kategórii P8

i – BOBOR- celoslovenská súťaž

Matúš Penkala – úspešný riešiteľ

Matej Uhliarik – úspešný riešiteľ

Stela Weissová – úspešný riešiteľ

Samuel Godál – úspešný riešiteľ

Adam Dufek – úspešný riešiteľ

Johana Keeble – úspešný riešiteľ

Lujza Michalková – úspešný riešiteľ

Agáta Nováková – úspešný riešiteľ

Jakub Užák – úspešný riešiteľ

Ema Hanzelová – úspešný riešiteľ

Matúš Hromek – úspešný riešiteľ

Ambróz Šulej – úspešný riešiteľ

Laura Hurtová – úspešný riešiteľ

Monika Chomová – úspešný riešiteľ

Laura Lacinová – úspešný riešiteľ

Natália Töröková – úspešný riešiteľ

Matúš Ušiak – úspešný riešiteľ

Kategória Kadet (8. a 9. ročník):

Juraj Andráši – 1. miesto

Tereza Šramatá -1. miesto

Linda Kleinová – 3. miesto

Filip Škorec – 3. miesto

Ruben Lacina – 5. miesto

Sebastián Horký – 6. miesto

Sebastián Jakabčín – 7. miesto

Marek Pecháň  – 7. miesto

Adrián Dlouhý – 9. miesto

Dominika Adamčíková – 10. miesto

Juliana Streačinová – 10. miesto

Adam Kadlec – 10. miesto

Leo Hanzel – 13. miesto

Adam Kolčák – 13. miesto

Martin Spurný – 15. miesto

Dominik Vaško  – 16. miesto

Isabel Yaněz – 16. miesto

Dominik Páleník – 18. miesto

Thomas Davidson – 19. miesto

Lukáš Slezák – 19. miesto

Anastasia Yakovleva – 19. miesto

Kategória Benjamín (5., 6., 7. ročník):

Lucia Šedivá – 1. miesto

Daniela Mozolová – 2. miesto

Laura Répášová – 3. miesto

Ján Šedivý – 3. miesto

David Blanco – 5. miesto

Matej Čillik – 6. miesto

Egor Shveygert  – 7. miesto

Adriana Petrusová – 8. miesto

Soňa Hluchová – 9. miesto

Ema Kolínková – 9. miesto

Všetkovedko celoslovenská súťaž

Ambróz Šulej – 8. miesto

Tomáš Strýček – 12. miesto

Slávik Slovenska

Benjamin Steven Davidson – 1. miesto v obvodnom  kole v 2. kategórii

Súťaž mladých zdravotníkov

Michael Hríb – 1. miesto v územnej súťaži

Michal Malík – 1. miesto v územnej súťaži

Heda Žitňanská – 1. miesto v územnej súťaži

Laura Lacinová – 1. miesto v územnej súťaži

Matúš Ušiak – 1. miesto v územnej súťaži

Turnaj vo vybíjanej

Matúš Hromek – 3. miesto v okresnom kole

Šimon Hudec – 3. miesto v okresnom kole

Monika Chomová – 3. miesto v okresnom kole

Róbert Ištok – 3. miesto v okresnom kole

Hana Juríčková – 3. miesto v okresnom kole

Daniela Koštialová – 3. miesto v okresnom kole

Eva Kováč – 3. miesto v okresnom kole

Laura Lacinová – 3. miesto v okresnom kole

Laura Miglierini – 3. miesto v okresnom kole

Matej Mišík – 3. miesto v okresnom kole

Paula Tessa Mrvová – 3. miesto v okresnom kole

Soňa Munková – 3. miesto v okresnom kole

Ester Piovarčiová – 3. miesto v okresnom kole

Karolína Pročková – 3. miesto v okresnom kole

Tereza Rajecová – 3. miesto v okresnom kole

 

Basketbal

Ruben Lacina – 1.miesto v okresnom kole

Filip Švorc – 1.miesto v okresnom kole

Martin Michal – 1.miesto v okresnom kole

Marco Vranský – 1.miesto v okresnom kole

Ján Burgr – 1.miesto v okresnom kole

Dominik Vaško – 1.miesto v okresnom kole

Dominik Pálenik – 1.miesto v okresnom kole

Filip Škorec– 1.miesto v okresnom kole

Majstrovstvá v šachu

Ruben Lacina – 1.  miesto v obvodnom kole

Rebeka Lacinová – 1. miesto v obvodnom kole

 

Share This