Dievčatám zo IV.A triedy pani učiteľka v apríli 2015 navrhla, aby skúsili vytvárať rozhlasové vysielanie pre deti na I. stupni ZŠ.

Cieľom bolo vytvoriť rádio, v ktorom by informovali deti o aktivitách, ktoré sa majú uskutočniť, alebo sa uskutočnili, prípadne humorným spôsobom reagovať na dianie v škole. Veľmi sa nadchli a jedenkrát týždenne počas veľkej prestávky vysielali. Vtipne informovali deti aj o počasí, aktuálním dianí v športe, či prezradili, čo dobré pani kuchárky navaria na obed. Každý týždeň povyberali zopár zaujímavostí z rôznych oblastí, ako príroda, človek, veda, umenie a pod. Súčasťou vysielania boli rozhovory so spolužiakmi o ich obľúbených aktivitách. Ostatné deti mali možnosť potom odpovedať na jednu otázku vyplývajúcu z rozhovoru a odpovede vhadzovať do schránky pred triedou IV.A. Dievčatá odpovede vyhodnocovali a vždy vylosovali spomedzi správnych jedného víťaza, ktorého odmenili a v nasledujúcom vysielaní s ním urobili rozhovor.

Celkový dojem umocňovali púšťaním populárnej hudby, ktorá vytvorila vždy veselú a príjemú atmosféru. O obľúbenosti rádia svedčí každý týždeň veľké množstvo odpovedí a pozitívne ohlasy spolužiakov a pani učiteliek.

OZNAČENIA
Share This