Našu školu navštívil opäť Mikuláš. Sprevádzalo ho množstvo anjelikov a čertov, ktorí spestrili vyučovanie žiakom prvého aj druhého stupňa. Najodvážnejší žiaci sa nebáli ukázať Mikulášovi svoju žiacku knižku, zarecitovať básničku, zaspievať či zahrať na flaute. Mikuláš, anjeli a čerti odmenili žiakov sa dobré správanie sladkosťami.

OZNAČENIA
Share This