Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navštívila žiakov prvého ročníka, aby ich pozdravila a porozprávala sa s nimi o tom, ako sa im darí. Priniesla každému hodnotný darček v podobe školských potrieb. Deti mali veľkú radosť a okrem poďakovania predviedli, čo sa už v škole naučili. Zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a pochválili sa svojimi písankami. Okrem toho pani starostka odovzdala pani riaditeľke Mgr. Etele Hessovej ešte jeden darček, tentokrát pre všetkých žiakov, projektor a plátno.

Ďakujeme.

OZNAČENIA
Share This