Minulý týždeň sa nám naskytla vzácna príležitosť navštíviť so Sovičkami prvácke triedy našej školy, a tak spoznať, akú podobu môže mať vyučovanie. Prvácke pani učiteľky Zuzka a Katka pre naše deti pripravili zaujímavé ukážky hodiny slovenského jazyka a matematiky. Vďaka ich skvelým nápadom, prístupu a aktívnym pomocníkom – prváčikom sme spoznali, aké zaujímavé a krásne je byť prvákom. Za túto novú skúsenosť posielame do prvých tried ešte raz veľké „ĎAKUJEME!“

Share This