Naši siedmaci v dňoch 11.5. a 18.5. 2015 navštívili Dom umenia/Kunsthalle Bratislava. Absolvovali vzdelávací program k výstave UMENIE NA HLAVE / Poľské súčasné umenie a mali možnosť obohatiť si svoje vnímanie vizuálneho sveta.

Žiaci sa prostredníctvom vzdelávacieho programu dozvedeli, že dnes súčasné umenie môže mať najrôznejšie podoby, využíva rôzne médiá, pracuje s reakciou diváka, zaoberá sa témami každodenného života. Žiaci si výstavu, na ktorej vyše päťdesiat poľských súčasných autorov predstavuje svoje diela, ktoré vznikali „v hlavách umelcov“, nepozreli celú. Zamerali sa hlbšie na vybrané diela vzdelávacieho programu“ SLZY RADOSTI“. Jeho téma vychádzala z charakteru výstavy, ktorú vystihuje existenciálny prvok prítomný vo viacerých dielach. Žiaci diskutovali a uvažovali o identite umelcov, ale aj o našej identite.

Žiaci na zaver tvorivo vytvárali pomocou tabletov svoj vlastný portrét, v ktorom sa pokúsili umelecky vyjadriť svoju identitu, prípadne vlastnú interakciu s dielom výstavy.

OZNAČENIA
Share This