umenie v udalostiach:

Návšteva výstavy UMENIE NA HLAVE

   Udalosť    2. stupeň   18. 5. 2015

Naši siedmaci v dňoch 11.5. a 18.5. 2015 navštívili Dom umenia/Kunsthalle Bratislava. Absolvovali vzdelávací program k výstave UMENIE NA HLAVE / Poľské súčasné umenie a mali možnosť obohatiť si svoje vnímanie vizuálneho sveta.Žiaci sa prostredníctvom vzdelávacieho programu dozvedeli, že dnes súčasné umenie môže mať najrôznejšie ... čítať ďalej

Vstúpte si do umenia! Typografická dielňa

   Udalosť    2. stupeň   2. 10. 2014

V rámci festivalu BLAF (Bratislava Art Festival) navštívili žiaci siedmeho ročníka dňa 2.10.2014 Slovenské centrum dizajnu – Satelit. Žiaci sa dozvedeli napríklad aj ako ovplyvňuje dizajn plagátu technika jeho výroby. Súčasťou výstavy bola aj tvorivá dielňa, na ktorej si žiaci vyskúšali vyrobiť plagát pôvodnou technikou, ... čítať ďalej

Vstúpte si do umenia! Typografická dielňa

   Udalosť    Nezaradené   2. 10. 2014

V rámci festivalu BLAF (Bratislava Art Festival) navštívili žiaci siedmeho ročníka dňa 2.10.2014 Slovenské centrum dizajnu – Satelit. Žiaci sa dozvedeli napríklad aj ako ovplyvňuje dizajn plagátu technika jeho výroby.Súčasťou výstavy bola aj tvorivá dielňa, na ktorej si žiaci vyskúšali vyrobiť plagát pôvodnou technikou, bez ... čítať ďalej

Máme prvé miesto!

   Úspechy    1. stupeň   2. 6. 2010

Viktória Belayová, žiačka 2.B triedy, reprezentovala vo svojej kategórii staromestské školy na krajskom kole súťaže Slávik Slovenska.Zo súťaže si priniesla krásne 1. miesto. K tomuto mimoriadnemu úspechu jej srdečne gratulujeme a želáme veľa šťastia v celoslovenskom kole. ... čítať ďalej

Výtvarné techniky

   Práce    1. stupeň   28. 4. 2010

Výtvarné techniky pre 1. a 2. ročníkNa výtvarných technikách sa deti učia výtvarne si osvojiť skutočnosť, experimentovať a používať pri práci rôzne výtvarné prostriedky a modelovať z hliny. Žiaci nachádzajú nové výrazové možnosti, ktoré predtým nepoznali. Tešia sa z poznávania nových techník a nadobúdania nových ... čítať ďalej

Bratislava – moje mesto

   Úspechy    1. stupeň   23. 4. 2010

V Primaciálnom paláci sa udeľovali ceny mladým spisovateľom a výtvarníkom. V premiérovom ročníku literárno - výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto súťažilo viac ako 300 prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažilo sa v 3 kategóriách:   1. kategória najmladší žiaci  (1. - 2. roč. ZŠ) ... čítať ďalej

Výtvarné techniky

   Práce    1. stupeň   22. 4. 2010

Deti z 3. a 4. ročníka navštevujú krúžok Výtvarné techniky.Fantázia detí je nevyčerpateľná a v mnohom inšpiratívna. Využívame ju pri objavovaní skrytých vlastností výtvarných materiálov : tvárnosť a poddajnosť hliny, ohybnosť drôtu, kúzlo tradičného remesla našich predkov, pestrosť farieb, meniacich vzhľad textilných ... čítať ďalej

Putovanie za pantomímou a hudbou

   Udalosť    1. stupeň   24. 3. 2010

Putovanie za pantomímou a hudbou bol názov výchovného koncertu, na ktorom sa zúčastnili deti 3. ročníka.Na výchovnom koncerte sa deti stretli s mímom - Jurajom Benčíkom. Vysvetlil im, ako sa pohybom, mimikou a symbolmi dá dramatizovať, prípadne hrať divadlo. Celé predstavenie bolo podfarbené hudbou, ktorá zvýrazňovala dej. Malo ... čítať ďalej