Tretiaci boli na výchovnom koncerte v Zichyho paláci.

Zahrali sa na zábavnú školu, kde bol učiteľom mím. Bez toho, aby povedal čo len jedno slovko, vyučoval vlastivedu, prírodovedu, telesnú aj hudobnú výchovu. Celé vyučovanie bolo spestrené hudobným sprievodom, bola to výborná zábava.

OZNAČENIA
Share This