Nedávno k nám zavítala nečakaná návšteva zo srbskej Vojvodiny, manželia Rastislav Surový a Elenka Surová. Podnetom pre návštevu srbských Slovákov bola naša výzva Pocta majstrovi: Slovensko recituje Rúfusa…

Pani Elenka nám predniesla krásnu báseň – Modlitba za Slovensko. Žiaci počúvali verše, ktoré predniesla s láskou a citom. Pán Surový nás tiež informoval o živote Slovákov v Srbsku.Návšteva bola vzácna aj pre pána učiteľa Ferka, pretože obaja hostia boli jeho bývalými učiteľmi.

Share This