V Centre voľného času na Štefánikovej ulici uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu v ňom reprezentovala víťazka školského kola Júlia Gablíková.

Súťaž bola rozdelená do troch častí – teoretické úlohy zo slovenského jazyka a literatúry, transformácia textu, príprava a prednes vytvoreného textu. Pre Julku bolo okresné kolo úspešné, umiestnila sa na výbornom druhom mieste. Blahoželáme!

Share This