Dedko nášho spolužiaka pán Duffek nám prišiel porozprávať na hodinu prírodovedy o svojom koníčku, rybárstve.

Priniesol aj náčinie, ktoré používa, dokonca nám ukázal vypreparovanú hlavu veľkej šťuky. Porozprával o ochrane vodstva aj o tom, čo je potrebné urobiť, aby sme sa mohli stať rybármi. Dozvedeli sme sa, aké ryby plávajú v slovenských vodách, kedy sa môžu a nemôžu loviť, ako sa rozmnožujú. Pozorne sme počúvali a pýtali sme sa na všetko, čo nás zaujímalo. Veľmi pekne ďakujeme!

Share This