Aj v tomto školskom roku sa uskutočnili slávnostné vyhodnotenia okresných kôl predmetových olympiád a súťaží. Medzi tými najúspešnejšími na medailových pozíciách nielen v okresných kolách (OK), ale aj v krajských kolách (KK) skončilo veľké množstvo žiakov našej školy, niektorí dosiahli úspechy aj v celoštátnych kolách súťaží.

Dňa 27.11.2009 sa v Centre voľného času uskutočnilo vyhodnotenie okresných kôl športových súťaží a Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Ceny a diplomy dievčatám a chlapcom odovzdávali pozvaní hostia – finalistka Superstar Barbora Balúchová, pán Milan Jančát a  pán Igor Mariančík z KŠÚ.

 

UMIESTNENIE NAŠICH ŽIAKOV:

 

Šachový turnaj

Ján Miloslav Tazberík – IX.A – 2. miesto v OK šachového turnaja

 

Stolný tenis – dievčatá (7. a 8. ročník)

Michaela Belišová – VII.A, Linda Janíková – VII.A, Kristína Michelová – VIII.A

 

Basketbal – chlapci – 9. ročník

3. miesto vybojovalo družstvo v zložení – Sebastián Veruzáb – IX.B, Samuel Viest – IX.B, René Greppel – IX.B, Marek Novák – IX.B, Roman Belica – IX.B, Patrik Čermák – IX.A, Hugo Horváth – IX.A

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Viviána Horváth:

1. miesto v OK súťaže,

1. miesto v KK súťaže a

5. miesto v celoslovenskom kole

 

V Primaciálnom paláci sa udeľovali ceny mladým spisovateľom a výtvarníkom. V premiérovom ročníku literárno – výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto súťažilo viac ako 300 prác žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

 

Bratislava, moje mesto

 

UMIESTNENIE NAŠICH ŽIAKOV

Kristína Fajnorová – II.A – 2. miesto v 1. kategórii (výtvarná práca)

Rebeka Jirsáková – III.B – 1. miesto v 2. kategórii (poézia)

Juliana Stračinová –   2. miesto v 2. kategórii (poézia)

František Lamoot – VIII.B – 2. miesto v 3. kategórii (próza)

 

 

Ocenenia získali aj kolektívy tried:

1.A   Čestné uznanie  za  poéziu

2.A   Osobitná cena poroty za sériu koláží Bratislavského hradu

2.B Osobitná cena poroty za sériu koláží Bratislavského hradu

 

Dňa 4.6.2010 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie víťazov obvodných kôl predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží. Podujatie prebehlo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Ceny a diplomy deťom odovzdali hostia – páni M. Jančát a  I. Mariančík z KŠÚ a pani Soňa Budincová z oddelenia školstva MÚ MČ Bratislava – Staré Mesto.

 

UMIESTENIE NAŠICH ŽIAKOV

 

Šaliansky Maťko

Viktória Belayová – II.B :

1. miesto v OK,

1. miesto v KK a postup do celoslovenského kola súťaže

 

Hviezdoslavov Kubín

Viktória Belayová  II.B :

1. miesto v OK v kategórii I. – próza,

1. miesto v KK a postup do celoslovenského kola súťaže

 

Dominika Sándorová IX.B  –  2. miesto v OK v kategórii III. – próza

 

 

Európa v škole – literárna časť

Jakub Červenka – III.A – 1. miesto v OK v kategórii 1

Zuzana Lieskovská – IV.A – 3. miesto v OK v kategórii 1

 

Európa v škole – výtvarná časť

Kristína Fajnorová – II.A – 1. miesto v OK v kategórii 1

Žiaci II.A – 3. miesto v OK v kategórii 1

 

Dejepisná olympiáda

Martin Zubčák – VIII.A – 1. miesto v kategórii D a postup do KK súťaže

Samuel Vančo – VIII.A – 3. miesto v kategórii D

Ondrej Kľučka – VI. B – 2. miesto v kategórii F

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Silvia Chomová – VII.B :

1. miesto v OK v kategórii 1A a

2. miesto v KK súťaže

 

Monika Čertezni – VII.B :

2. miesto v OK v kategórii 1A a

1. miesto v KK súťaže

 

Ľudovít Adamčík – VII.A – 3. miesto v OK v kategórii 1A

 

Jasminka Michalčáková – IX.B :

1. miesto v OK v kategórii 1B a

1. miesto v KK súťaže

 

Sebastián Veruzáb – IX.B – 2. miesto v OK v kategórii 1B

Jana Zajdenová – IX.B – 3. miesto v OK v kategórii 1B a 1. miesto v KK súťaže

 

Jakub De Jaegher – VII.A :

1. miesto v OK v kategórii 1C a

2. miesto v KK súťaže

 

Olympiáda v ruskom jazyku

Peter Velčický – VI.B :

1. miesto v OK v kategórii A1 a

3. miesto v KK súťaže

 

Zuzana Hlávková – VI.B – 2. miesto v OK v kategórii A1

Daniel Gonos – VI.B – 3. miesto v OK v kategórii A1

 

Gabriela Kapušová – VIII.B :

1. miesto v OK v kategórii A2,

1. miesto v KK a

3. miesto v celoslovenskom kole súťaže

 

Martin Heinz – IX.A – 2. miesto v OK v kategórii A2

Matej Buchla – IX.A – 3. miesto v OK v kategórii A2

 

Slávik Slovenska

Viktória Belayová – II.B :

1. miesto v OK v kategórii 1,

1. miesto v KK a

1. miesto v celoslovenskom finálovom kole súťaže

 

Anna Kolesárová – IV.B – 2. miesto v OK v kategórii 2

Dominika Sándorová – IX.B – 2. miesto v OK v kategórii 3

 

Geografická olympiáda

Viviána Horváth – IX.B – 2. miesto v OK v kategórii E

Martin Zubčák – VIII.A – 3. miesto v OK v kategórii F

Raffaele Lomartire – V.A – 3. miesto v OK v kategórii I

 

Fyzikálna olympiáda

Michal Šturc – VIII.B – 1. miesto v OK v kategórii F

Martin Zubčák – VIII.A – úspešný riešiteľ v kategórii F

 

Chemická olympiáda

Ľubomír Fischer – IX.A – 2. miesto v OK v kategórii Dz

Martin Heinz – úspešný riešiteľ kategórie Dz

Daniel Frielich – úspešný riešiteľ kategórie Dz

 

Biologická olympiáda

1. miesto v OK v kategórii E vyhralo družstvo Hedera Helix v zložení – Tomáš Walentín – IV.B, Richard Osvald – IV.A, Michal Mazáček – IV.B, Dominika Rezeková – IV.B, Filip Švorc – IV.B

2. miesto v OK v kategórii E vyhralo družstvo Aggresywne rajčiny v zložení – Raffaele Lomartire – V.A, Jakub Šimuni – V.A, Radoslav Brunovský – V.A, Adrián Kozáčik – V.B, Kristína Hassanová – V.B

 

Matematická olympiáda

Raffaele Lomartire – V.A – úspešný riešiteľ v OK v kategórii Z5

Michal Šturc – VIII.B – úspešný riešiteľ v OK v kategórii Z8

 

Pytagoriáda

Adam Kadlec – III.A – 2. miesto v OK v kategórii P3

Jakub Červenka – III.A – 3. miesto v OK v kategórii P3

Michal Šturc – VIII.B – 2. miesto v OK v kategórii P8

Adrián Kozáčik – V.B – úspešný riešiteľ OK v kategórii P5

Samuel Zeman – V.A – úspešný riešiteľ OK v kategórii P5

Raffaele Lomartire – V.A – úspešný riešiteľ v OK v kategórii P5

Zuzana Hlávková – VI.B – úspešná riešiteľka OK v kategórii P6

 

Atletika

Dominik Bačík – IX.A :

1. miesto v OK a

3. miesto v KK v kategórii 300 m – chlapci,

1. miesto v OK a

3. miesto v KK v kategórii 1000 m – chlapci

 

Alexandra Hollá – IX.A – 2. miesto v OK v kategórii 800 m – dievčatá

 

 

Našim žiakom sa darilo aj v iných súťažiach. Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy patrí aj im.

 

Staromestská liga

1. miesto v basketbale

Patrik Čermák, Hugo Horváth IX.A, Roman Belica, Samuel Viest, René Greppel, Marek Novák, Sebastián Veruzáb – IX.B, Daniel Koprda – VIII. B

 

Olympic Day

Dominik Bačík – IX.A – 1. miesto

Alexandra Hollá – IX.A – 2. miesto

Daniela Zib – VI.A – 2. miesto

 


Matematický klokan – celoslovenská súťaž

Úspešní riešitelia súťaže – Mário Tekely – V.A, Raffaele Lomartire – V.A, Benjamín Morvay – V.A, Zuzana Hlávková – VI.B, Richard Dávidek – VI.B, Jakub Záhora – VII.B, Kristína Gáspárová – VII.A, František Lamoot – VIII.B, Michal Šturc – VIII.B

 

Matematický klokanko – celoslovenská súťaž

Úspešní riešitelia súťaže – Dominik Hlaváčik – II.B, Richard Rogožník – III.B, Karol Marko Guldan – III.B, Rebeka Jirsáková – III.B, Samuel Hrbáček – IV.A, Simona Masná – IV.A, Simona Jureková – IV.A, Tereza Anna Marušková – IV.A

 

Maks – celoslovenská matematická súťaž

Úspešní riešitelia súťaže – Jakub Šimuni – V.A, Raffaele Lomartire – V.A, Richard Dávidek – VI.B, Adam Michel – VIII.A, Kristína Michelová – VIII.A, Marek Krátky – VIII.A, Jakub Hanko – VIII.A

 

Maksík – celoslovenská matematická súťaž

Úspešní riešitelia súťaže – Jakub Červenka – III.A, Tomáš Zubčák – III.A, Júlia Michálková – III.A, Kristína Gondová – III.A, Rebeka Jirsáková – III.B, Richard Rogožník – III.B, Michaela Probstová – IV.A, Richard Ivantyšyn – IV.B, Ruben Lacina – IV.B, Tereza Anna Marušková – IV.A, Simona Masná – IV.A, Tereza Tvarošková – IV.A, Tomáš Walentín – IV.B, Veronika Bódiová – IV.B, Viktória Roboňová – IV.A

 

Envirootázniky

Zuzana Brhlová – VI.A – čestné uznanie v celoslovenskom kole

Dominika Letková – VI.A – čestné uznanie v celoslovenskom kol


Celoslovenská súťaž Hodžov novinový článok 2010 na tému Ako sa formuje skutočná osobnosť.

Vyhodnotenie sa konalo 22. júna 2010 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici s účasťou vnuka Milana Hodžu – pána Johna Palku z USA.

Ceny víťazom odovzdávali pán Drahoslav Machala, spisovateľ, Pán Miroslav Pekník, riaditeľ ÚPV SAV a pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ

 

UMIESTNENIE NAŠICH ŽIAKOV

 

Ján Miloslav Tazberík – IX.A – Mimoriadna cena riaditeľa ÚPV SAV za najlepšiu prácu vysoko prekračujúcu úroveň súťaže

 

Ľubomír Fischer IX.A – 1. miesto v zlatom pásme

Miriam Fulmeková IX. B – ocenenie v zlatom pásme

Alexandra Škorupová VII.A – ocenenie v bronzovom pásme

Ivana Macková VIII.B – ocenenie v bronzovom pásme

Alexandra Zemanová IX.A – ocenenie v bronzovom pásme

Ľuboš Janák VIII.B – ocenenie v bronzovom pásme


 

OZNAČENIA
Share This