Centrum voľného času pripravuje pre deti veľa zaujímavých aktivít, medzi ktorými sa objavila aj nová s názvom KVÍZMÁNIA. Boli sme zvedaví a tak sme ponuku s radosťou prijali. Štvrtáci si mohli overiť svoje vedomosti z vlastivedy, prírodovedy aj zo slovenského jazyka vo forme kvízov. Pracovali v náhodne vytvorených skupinách. Zábavným spôsobom získavali nové informácie, zahrali si pexeso a skladali puzzle. Záver aktivity bol zameraný na čitateľskú gramotnosť detí. Z prečítanej povesti žiaci v skupinách vytvorili plagát a zástupca každej skupiny prerozprával povesť s použitím archaických slov, ktoré sa na hodine naučili. Naši žiaci zažili zábavné a poučné predpoludnie.

OZNAČENIA
8.A
Share This