Aj v novembri pripravili pani učiteľky pre deti v materskej škole veľa pútavých aktivít.

Deti MŠ absolvovali korčuliarsky krúžok na zimnom štadióne, kde za úspešné zvládnutie všetky získali diplom.

MŠ navštívil „Janko Hraško“, ktorý deti rozveselil – interaktívne divadlo.

S DAPHNE v MŠ deti vyčistili mestečko so „strýkom Ignácom“ – enviromentálny projekt.

Peťka a Martinko pomohli vyrobiť „Ochranárika“, s ktorým získali 3.miesto vo výtvarnej súťaži vyhlásenej MV SR – „Ochranárik očami detí“.

OZNAČENIA
Share This