Naša škola hostila v dňoch 23. – 27.11. 2015 pedagógov prírodných vied zo ZŠ s MŠ Milénova z Brna, z Českej republiky. Návšteva, ktorá sa v rámci projektu zameraného na skvalitňovanie čitateľskej gramotnosti, jazykových zručností a priblíženiu prírodovedných predmetov, mohla oboznámiť so systémom na našej škole, uvidieť spôsoby výučby na jednotlivých predmetoch, používanie informačno-komunikačných technológií na hodinách, práce žiakov s počítačmi a zažiť prvé celoslovenské testovanie piatakov.

Julie Vlková (matematika, fyzika), Jiří Novotný (biológia, chémia) a Jana Náležková (matematika, fyzika, plávanie) sa na týždeň stali súčasťou nášho kolektívu a mohli spoznať aj atmosféru v našej zborovni.

„Shadowing“ je novou metódou práce, ktorá sa z oblasti vzdelávania manažérov postupne presadzuje i v ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Ide o podporu priamej výmeny najlepších postupov v učiteľskej profesii, kedy pedagóg vytvára tieň – „tieňuje” kolegu z inej inštitúcie za účelom štúdia jeho každodenných pracovných činností. Sleduje jeho pracovné prostredie, metódy a postupy. Učí sa, ako je možné dané metódy uplatňovať v praxi. „Tieňovanie“ (shadowing) umožňuje učiteľom na krátku dobu navštíviť školu v zahraničí, a získať tak skúsenosti pri sledovaní práce kolegov. Tieňovanie je možné realizovať v ktorejkoľvek krajine EU alebo EZVO (Európske združenie voľného obchodu).“ (http://www.itveskole.cz/2015/06/24/spolupraca-so-skolami-z-ceskej-republiky-na-tienovani-pedagogov/)

Naši kolegovia z Čiech nám predstavili svoju školu, a tiež porozprávali, čo sa im páčilo na tej našej. Rozhovor nám poskytla Jana Náležková, ktorá má naše hlavné mesto rada a Bratislavu pozná už z predchádzajúcich návštev. 

 

Dobrý deň, ako sa vám v našej škole páči?

Dobrý deň, naozaj sa nám tu veľmi páči. Oceňujem, že máte menej žiakov v jednotlivých triedach, že táto budova poskytuje priestory iba druhému stupňu. Je to prehľadnejšie, a je tu preto aj menší ruch.

 

A čo žiaci?

Žiaci sú slušní, na hodinách mnohí aktívni. Majú lavice iba pre jedného žiaka, a to vnímam ako veľmi dobrý nápad. Učí ich to samostatnosti. Menej sa navzájom vyrušujú. Oceňujem to, že na vašej škole nemôžu používať mobilné telefóny ani počas prestávok. U nás ich používajú už hneď po zazvonení. 

 

Pre porovnanie, koľko je u vás žiakov a ako vyzerá vaša škola v porovnaní s tou našou?

My máme tri pavilóny, prepojené chodbičkou. V jednej je jedáleň a plaváreň, ktorú žiaci využívajú v rámci vyučovania, a to tak, že sa strieda klasická telesná výchova a plávanie. V ďalších dvoch pavilónoch sa učí. Máme 28 tried. Naša škola je v blízkosti lesoparku, takže dookola školy sú stromy. Na škole máme vyše 600 žiakov.

 

Čo máme my iné, čo vás zaujalo?

Pingpongové stoly. Je to veľmi dobrý nápad, žiaci tu hrali stolný tenis každú prestávku. Na našej škole žiaci využívajú možnosť ísť cez prestávku do telocvične. Tiež máte rovnaký počet počítačov na škole ako my, akurát my máme omnoho viac žiakov.

Zažili ste v našej škole aj prvé celoslovenské testovanie piatakov – Testovanie 5. Ako to prebieha u vás?

V našej krajine nemáme celonárodné testovanie piatakov ako u vás. U nás je možnosť testovať piatakov, ale len platenou formou. Teda si to musíte zaplatiť. Výsledky testovania majú len informatívny charakter, a to aj pre deviatakov. Nijako nepodmieňujú vstup žiakov pre prijatie na stredné školy. Testujeme žiakov 14 dní z viacerých predmetov, napríklad biológia, geografia a pod. 

Aká je atmosféra na vašej škole?

Veľmi priateľská. Snažíme sa, aby sa žiaci učili a zároveň cítili dobre. Jedným zo špecifík našej školy je vítanie prvákov, kedy ich deviataci uvedú do tried a mali by im počas celého roka pomáhať.

Ďakujeme, že ste nás navštívili, za vzájomné obohatenie sa nových inšpiratívnych metód, či skúseností a sme radi, že sa vám u nás páčilo.

OZNAČENIA
Share This