November sa v našom školskom klube niesol v znamení pohybu, zábavy a náučných podujatí.

Úsmevy na tvárach detí vyčarila Šarkaniáda. Konala sa súťaž Talentmánia, v ktorej sa deti predstavili ako tanečníci, speváci, zabávači a recitátori. Veľký úspech mala akcia Zábavný olovrant a Vitamínová bomba.

 

Share This