Aj v tomto školskom roku sme otvorili bránu našej školy rodičom prvákov, ktorí sa prišli pozrieť na vyučovanie počas metodického dňa.

Rodičia si mohli pozrieť čo, prečo a ako sa deti učia. Pani učiteľky im sprístupnili vyučovanie formou komentovaných hodín. Sme radi, že každoročne je o tento deň záujem a dúfame, že je nielen spestrením nášho školského života, ale aj prínosom pre rodičov a žiakov.

OZNAČENIA
Share This