Naši deviataci besedovali s pracovníkmi CPPPaP o hrozbe obchodovania s ľuďmi.

Prostredníctvom videa sa žiaci oboznámili so skutočnými príbehmi ľudí, ktorí boli získavaní a ukrývaní za účelom ich zneužívania. Potom sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Dozvedeli sa, že takéto obchodovanie zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby, použitie sily alebo iných foriem donucovania. Deviatakov téma veľmi zaujala, aktívne sa zapájali do diskusie, dúfame, že takéto preventívne aktivity im pomôžu predchádzať číhajúcim životným nástrahám.

OZNAČENIA
Share This